Priests Details

S. No   Names of Priests BirthdayOrdination Day
1. Fr. Antony Adimai Francis    
2. Fr. Saminathan  Arokiasamy   Dec 21
3. Fr. Andrew Gaspar   Dec 30  
4. Fr. Messiah Vallapa Doss   Dec 20
5. Fr. Arockiaraj¬†Savarinayagam    
6. Fr. Maria Robert Sebastian   Jan 19
7. Fr. Arul Xavier Michael   Dec 21
8. Fr. Antonysamy Savarimuthu   Dec 21  
9. Fr. Arul Savari   Dec 21  
10. Fr. Victor Ferdinald Jan 02Dec 27  
11. Fr. John Peter Chinnapan   Dec 28  
12. Fr. Anil Kumar Gundabathina    
13. Fr. Prabhakar Tatigatila    
14. Fr. Joseph Polimetla    
15. Fr. Thiraviam Antony Muthu Jan 02  
16. Fr. Koram Joseph   Nov 13  
17. Fr. Prathap Kata   Nov 13  
18. Fr. Alice Raj Lordusamy Jan 02Nov 13  
19. Fr. Maria Kumar Nalaparaju Dec 30Nov 13  
20. Fr. SleevaRaju Palla   Nov 13  
21. Fr. Sagaya Arul Dev   Nov 13  
22. Fr. Periyanagam Singarayer   Nov 13  
23. Fr. Babu Kattakayam   Nov 13  
24. Fr. Tomas Pareklalam   Nov 13  
25. Fr. John Britto Joseph    
26. Fr .Antony Dass Antonysamy    
27. Fr. David Sugumar Mariyanayagam    
28. Fr. Arul Singarayer Michael    
29. Fr. Ruban Lurdusamy    
30. Fr. Martin Philip Michael    
31. Fr. Vallaba Dass Lourdusamy    
32. Fr. Ramesh Gundabathina    
33. Fr. John Peter Soosai Dec 11    
34. Fr. Stephen Kulanthaisamy Nov 22  
35. Fr. Paul Arokiadass    
36. Fr. Benny Lawrence    
37. Fr. Felix Josephraj    
38. Fr. Gnana Prakasam Susai    
39. Fr. Suvaikkan RajSimon    
40. Fr. Arokia Samy Susainathan Dec 13  
41. Fr. Joseph Kattru    
42. Fr. Balaraju Thambala    
43. Fr. Vinoth  Villan    
44. Fr. C.H. Thomas    
45. Fr. Joseph Victor Anthony doss    
46. Fr. Arul Doss  Arokiasamy    
47. Fr. Bala Kishore Madanu    
48. Fr. Shekhar Pasala    
49. Fr. Dominic Savio Kulandaisamy    
50. Fr. John Kennedy Arokia Doss Jan 29  
51. Fr. Ignatius Paul Raj Maria Joeph    
52. Fr. Antony Raj Gnanapragasam    
53. Fr. Martin  Raj Mariapragasam    
54. Fr. Anathan Antony    
55. Fr. Paul raj Selvaraj    
56. Fr. Kiran Kumar Battu    
57. Fr. James Pulapaka James   Dec 21  
58. Fr. Sathish Dec 16